DFR-Bloggen

DFR-Bloggen

DFR Bloggen

referat generalforsamling

OplevelserOprettet af Dennis og Bente Jakobsen søn, marts 25, 2018 17:56:23

Referat fra generalforsamlingen den 17. marts 2018

Ad. 1 Peter Holst

Ad. 2 Jens aflagde bestyrelsens beretning.

Aldrig har vejret været dårligere, maven større, lårene tyndere og gløggen vi fik til jul tyndere!

Arrangementer:

Der har været afholdt 3 arrangementer: Sommerafslutning den 24. juni, efterårskomsammen den 14. oktober og æbleskiver med tynd gløgg den 17. december.

Ture:

Der har været 3 ture i cykelklubbens regi:

I maj var 20 medlemmer på tur til Sicilien, i september Coast to Coast hvor 4 medlemmer deltog og endelig en tur til Trittenheim i begyndelsen af september.

2018:

I april er der en tur til Costa Brava, som nogle medlemmer deltager i.

I år har cykelklubben 30 års jubilæum , som bliver fejret på Langeland på Finn's skole i juni.

I august er der igen en tur til Trittenheim.

Der var ingen bemærkninger til beretningen, men spørgsmålet om kommunikation fremover skal foregå på fb i stedet for bloggen, blev rejst. Dette udløste en del debat, da flere medlemmer ikke ønsker at være på Fb. Man var enige om, at der ikke skulle kommunikeres både på Fb og bloggen. Jonas forslog en tredje mulighed, nemlig oprettelse af et chatforum, hvilket dog kræver en administrator. Der var bred enighed om at bloggen er forældet og at kommunikationsformen trænger til fornyelse. Generalforsamlingen pålagde bestyrelsen at arbejde videre med at finde en løsning og komme med forslag til næste eller en ekstraordinær generalforsamling.

Beretningen blev herefter godkendt.

Ad.3 Regnskabet blev godkendt.

Ad.4 Efter forslag fra dirigenten gennemgik Finn, som har stillet sin skole på Langeland til rådighed for jubilæumsarrangementet, programmet. Programmet lægges ud på bloggen, ligesom aftaler om samkørsel foregår her. Man er velkommen til at komme før fredag, som er ankomstdag, dog er det vigtigt at give Finn besked herom.

Der var indkommet to forslag:

Et forslag fra Jens til vedtægtsændringer.

Punkt 1. Navn og Hjemsted.

Tornved Kommune ændres til Holbæk Kommune.

Punkt 2. Myndighed.

Generalforsamling afholdes i Januar måned ændres til:

Generalforsamling afholdes i det første kvartal af året.

Punkt 4. Generalforsamling og Bestyrelse.

Bestyrelsen afholder møde efter behov, dog minimum 4 møder årligt ændres til: Bestyrelsen afholder møde efter behov.

Punkt 5 Foreningens ophævelse.

Et eventuelt overskud skal tilfalde ungdomsarbejdet i Tornved Kommune ændres til: Et eventuelt overskud skal tilfalde ungdomsarbejdet i Holbæk Kommune.

Vedtægtsændringerne blev godkendt og lægges på nettet efter rettelserne er indføjet .

Forslag fra Henrik: At det bliver obligatorisk at bære cykelhjelm til al cykling i cykelklubbens regi.

Til dette rejste Tina spørgsmål om det også skulle gælde, når man f.eks. kørte op ad bakke i stærk varme, da hun ikke selv kan komme af med varmen og derfor er nødsaget til at køre uden hjelm. Til dette svarede Henrik, at der selvfølgelig kan dispenseres, hvor forholdene kræver det.

Jonas var imod påbud om at bære hjelm og synes, at man skal overveje, inden man laver regler over for voksne mennesker.

Efter en del debat mundede det ud med følgende:

1. Generalforsamlingen besluttede, at der skal køres med cykelhjelm.

2. Bestyrelsen skal arbejde videre med om beslutningen skal indføjes i vedtægterne ved næste generalforsamling.

Ad.5 Anette, Jens og Dennis blev genvalgt.

Ad. 6 Per B. og Palle blev valgt.

Ad.7 Peter R. og Herman blev genvalgt.

Ad.8 Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 200 kr. pr. husstand blev godkendt.

Ad 9. Intet.  • Kommentarer(4)

Fill in only if you are not real

Følgende XHTML-tags er tilladt: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS og Javascript er ikke tilladt.
Oprettet af Per F ons, marts 28, 2018 11:47:11

Tak for præcisering :o)

Dermed har jeg et problem i forhold til Xalo turen i slutningen af april. Da jeg meldte mig til denne tur, var der ikke noget hjelme-påbud i Den Flade Ring.

Da jeg nu hverken har tid eller økonomiske ressorcer til at afbestille og book'e en alternativ tur, vil jeg derfor vide, hvordan jeg skal forholde mig på denne tur?

Mit kompromis forslag er derfor, at jeg tager med på turen, men træner alene. Efter turen skal jeg nok melde mig ud af klubben, så der ikke er mere bøvl med mig :o)

Kan det accepteres?

Kh Per :o)


Oprettet af Peter Marcel Ronex tir, marts 27, 2018 18:13:58

Jeg er helt enig i det som Dennis skriver. Der SKAL køres med cykelhjelm. Generelforsamlingen er øverste myndighed smiley så det må alle indrette sig efter!
Bestyrelsen vurderer hvordan og hvornår det kan indskrives i DFR's vedtægter. Men beslutningen er altså taget!
Men Per F, det gælder altså kun, hvis du cykler sammen med DFR - og ikke når du selv cykler, eller cykler med andre end DFR-medlemmer smiley
Kh Ronex

Oprettet af Dennis og Bente Jakobsen tir, marts 27, 2018 08:41:07

Generalforsamlingen besluttede at der skal køres med cykelhjelm, dog kan der dispenseres. 2. Bestyrelsen skal arbejde videre med om beslutningen skal indføjes i vedtægterne ved næste generalforsamling. Så, der skal køres med hjelm, best. skal så beslutte om det skal føres i vedtægterne, som så kan være ved næste generalf.

Oprettet af Per F man, marts 26, 2018 21:57:41

Tak for referat af generalforsamling.

Bare så jeg er helt sikker: påbuddet om obligatorisk brug af hjelm træder tidligst i kraft i forbindelse med den generalforsamling, som afholdes i begyndelsen af 2019. Er det korrekt forstået?

Kh Per F :o)